eGreeno Blog Czyste powietrze - wsparciem inwestycji w ekologiczny dom

20.09.2001, 20:00
Czyste powietrze - wsparciem inwestycji w ekologiczny dom

Program Czyste Powietrze, to program NFOŚiGW, który finansuje wymianę starych pieców i ocieplanie domów. Do programu włączono w tym roku inwestycje w fotowoltaikę - można dostać do 5 tys. zł dotacji. Maksymalnie - gdy przedsięwzięcie obejmie fotowoltaikę i inne urządzenia - będzie można uzyskać 37 tys. zł.

Limit dochodu i dotacji

Roczny dochód beneficjenta programu nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wprowadzono dotacje do 50 proc. kosztów zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 2-10 kW.  Ma to być nie więcej niż 5 tys. zł - czyli tak, jak w programie Mój Prąd. Dotacje do pomp ciepła zmniejszono i uzależniono od ich typu.  Zasada jest prosta: niższy standard efektywności to 30 proc. dotacji, wyższy - 45 proc. Przy termomodernizacji dotacje pokryją 30 proc. kosztów.

Zniesiono minimalną (7 tys. zł)  i maksymalną (53 tys. zł) wartość przedsięwzięcia. Zamiast tego limit dotacji: wnioskowana kwota dotacji nie może być niższa niż 3 tys. zł. Warunek nie dotyczy inwestycji obejmujących zakup i montaż źródła ciepła. Maksymalnie będzie można uzyskać 30 tys. zł dotacji, pod warunkiem że przedsięwzięcie obejmie też fotowoltaikę.

Początek inwestycji

Zmienił się przepis dotyczący terminu rozpoczęcia inwestycji. Data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.  Teraz pierwsze koszty (poza nielicznymi wyjątkami, jak np. audyt) można ponieść najwcześniej w dniu złożenia wniosku.

Podwyższone dotacje

O podwyższone dotacje wysokości 60 proc. mogą starać się osoby uboższe. Wyznaczono miesięczny limit dochodów - trochę inny niż zapowiedziano wcześniej. To 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku. Zaświadczenie daje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalnie - gdy przedsięwzięcie obejmie fotowoltaikę - będzie można uzyskać 37 tys. zł.

żródło: Wysokie Napięcie