eGreeno Blog Ulgi dla rolników, którzy inwestują w PV! Zwrot inwestycji w mniej niż 5 lat!

01.10.2020, 15:36
Ulgi dla rolników, którzy inwestują w PV! Zwrot inwestycji w mniej niż 5 lat!

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

Ceny energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich 15 lat wzrosły o około 60% i niewykluczone, że wciąż będą wzrastać. Gospodarstwa rolne są dużymi odbiorcami energii elektrycznej i wzrost ten jest dotkliwie widoczny w otrzymywanych rachunkach. Gospodarz średnio płaci za prąd miesięcznie od 350 zł do 1500 zł, co daje 4200 zł-18000 zł kosztu rocznie, a to znaczna suma. Systemy fotowoltaiczne są zatem idealnym rozwiązaniem dla rolników, którzy chcą uniezależnić się od wzrastających cen energii i ich dostawców.

Polskie prawo daje rolnikom możliwość skorzystania z ulgi w podatku rolnym. W ustawie o podatku rolnym można przeczytać, że podatnikom, którzy zakupili instalacje z własnych środków, przyznawana jest ulga w wysokości 25 % kosztów inwestycji, która jest odliczana od podatku rolnego. Możliwość odliczenia ulgi może być stosowana nie dłużej niż 15 lat.

W przypadku gospodarstw rolnych inwestycja w instalację fotowoltaiczną jest bardzo opłacalna, uwzględniając możliwe do zastosowania ulgi i odliczenia. Wpływ na to ma po pierwsze możliwość odliczenia od kosztów instalacji 25 % podatku gruntowego. Po drugie rolnicy płacący podatek VAT mogą go w całości odliczyć, zyskując 23%.Po trzecie stają się prosumentami co pozwala na preferencyjne rozliczanie energii z zakładem energetycznym. Powyższe czynniki powodują, że instalacje fotowoltaiczne dla gospodarstw rolnych są jednymi z najbardziej opłacalnych na rynku. Czas zwrotu inwestycji wynosi poniżej 5 lat! 

żródło: globeenergia.pl